International Legal Assistance Consortium (ILAC)

International Legal Assistance Consortium (ILAC)

ILAC är en paraplyorganisation för experter inom juridiska och mänskliga rättigheter med målet att återuppbygga rättssystemet i krisdrabbade områden. Idag har ILAC 50 medlemsorganisationer som representerar domare, åklagare, advokater och akademiker över hela världen. ILAC är en icke-vinstdrivande organisation med huvudkontor i Stockholm.

 

www.ilacnet.org