Svenska Afghanistankommittén (SAK)

Svenska Afghanistankommittén (SAK)

Svenska Afghanistankommittén (SAK) arbetar i Afghanistan sedan 30 år med sjuk- och hälsovård, utbildning, rehabilitering av funktionshindrade samt landsbygdsutveckling. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter och genusfrågor.

SAK är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som finansieras av bland andra tusentals privatpersoner, Sida, EU och Världsbanken. Medlemsorganisationen SAK bildades 1980.

www.sak.se