Ännu ett IMA-diplom till FWD

8 juni 2018

Linda Lindman

Hej Linda. Du är den senaste av oss som har gått IMA-utbildning. Vad är det?
IMA är en utbildning för informations- och marknadsansvariga inom läkemedelsindustrin.

Varför kan det vara intressant för en reklambyrå? 
Det ger en bra inblick i våra kunders utmaningar, både gällande marknadsföring och i deras kontakt med vården.

Vad tar du med dig från kursen? 
Jag inser hur viktigt det är att få in bra och användbara ord redan i SPCn för att kunna använda dem i marknadsföringen. Nu känner jag mig tryggare och kan guida både uppdragsgivare och mina kreativa kollegor på byrån.

Kontakta Linda Lindman: E-postlinda@fwdv1.local Tel: 070 377 70 40

Kursen ges på uppdrag av LIF, en branschorganisation för läkemedelsföretag. Alla projektledare på FWD är IMA-diplomerade.