Engagemangsdriven kommunikation

Vi tror på människans goda vilja. När människor möts i gemensamt engagemang ökar deras möjligheter att förbättra. Och i mötet växer både den individuella kraften och kollektiva makten att förändra.

De digitala, sociala plattformarna ger oss en arena och verktyg att rikta engagemanget för att skapa inflytande i samhället. Med det kan vi öka kunskap, förändra opinion och värva likasinnade.

Engagemangsdriven kommunikation kan vara ett sätt för såväl varumärken som idédrivna organisationer att organiskt nå sin målgrupp.

Vi arbetar gärna med organisationer som delar våra uppfattningar och värderar ett jämlikt, öppet och demokratiskt samhälle.

Ett arbete som nu är viktigare än någonsin.

Exempel på uppdrag

Vi hjälper många medlems- och intresseorganisationer att förändra och förbättra deras kommunikationsarbete. Det han handla om såväl varumärkesarbete som opinionsbildning eller rena rekryteringsaktiviteter.

Officersförbundet: Med dig växer styrkan

Polisförbundet: Vi behöver fler poliser

Lärarförbundet: Allt börjar med bra lärare