Förpackningsdesign som konkurrerar

18 november 2014

paracetamol-pumpflaska

Design av läkemedelsförpackningar

Utveckling av läkemedel är en process med långa ledtider. För att konkurrera i ett segment kan det vara avgörande att kunna fylla på en produktfamilj och lansera nyheter. Ett sätt att göra detta utan att vara bunden till studier och registreringar är att utveckla en befintlig produkts design och förpackning.

Studie: Paracetamol PUMP®

I vårt exempel har vi skissat på en vanlig produkt som finns i många hem med små barn – febernedsättande i oral lösningsform. För att slippa mäta upp dosen i mugg eller spruta ville vi testa en design där doseringen väljs direkt på flaskan genom att vrida huvudet på pumpen. En tydlig markering visar vald dos och ett tryck levererar dosen på till exempel en sked. Färre moment ger större säkerhet och mindre spill.

Ett viktigt steg i designprocessen, inte minst förpackningsdesign, är visualiseringen. I vårt exempel har vi gjort en enkel konceptskiss som vi sedan modellerat och visualiserat i 3d. Det ger oss mycket information om hur förpackningen ser ut, fungerar och används långt innan produkten står i hyllan.

Områden att ta extra hänsyn till vid design av läkemedelsförpackningar är säkerhet, tillgänglighet, tydlighet och miljöpåverkan. Genom samarbete med patientföreningar och tillverkare kan vi arbeta proaktivt vid framtagandet av nya produkter och förpackningar.

Det finns många sätt att konkurrera med design. Hör av dig om du är nyfiken på vad vi kan göra för era produkter.