Hårdare bedömning av läkemedelsreklam

18 november 2014

Ökad risk att få böta för läkemedelsreklam med för liten fass-text.

minimitext-regelverk-enligt-lif

Läsbarheten av informationstexter i läkemedelsreklam ska inte vara sämre än bokutgåvan av FASS. Hittills har det av läkemedelsföretagen och deras reklambyråer funnits en mer godtycklig hållning till minimitexten i annonser, där man har vägt faktorer som typsnitt, grad, svärta och papperskvalitet till en helhetsbedömning av läsbarheten.

Nu har det dock börjat samlas en hel del fall i IGM:s databas över fällda annonser med resulterande avgift på 90 000 kr.

 

Krav på läsbarhet enligt tidigare beslut

Kravet på läsbarhet och textstorlek definierades av NBL redan 1988 i ett ärende med en annons av Erco Läkemedel AB för Pronaxen:

”Enligt artikel 19 i informationsreglerna skall katalogtext som återges i skriftlig läkemedelsinformation vara lätt läsbar. Katalogtexten i annonsen är satt med mycket liten stil och kan på grund härav inte betecknas som ”lätt läsbar” …/… När det i informationsreglerna betonas att katalogtexten skall vara ”lätt läsbar” är det angeläget att avsikten med dessa uttalanden inte förfuskas. Att ange betydelsefull information i alltför finstilt text ger ett oseriöst intryck. NBL har inte tidigare uttalat sig om innebörden av kravet på att texten skall vara ”lätt läsbar”. Det är därför viktigt att nämnden gör ett uttalande i ärendet.

 

Jämför textstorleken med den tryckta utgåvan av FASS

Enligt några färskare beslut bör texterna inte understiga punktstorleken i löptexten av den tryckta utgåvan av FASS, som är 7,5 punkter i typsnittet Times Ten.
Times Ten är en Times-variant som är något större än Times New Roman så har man bara tillgång till den senare bör texten sättas i 8 punkters storlek för att motsvara storleken i FASS.

 

Några aktuella ärenden:

IGM har aktualiserat ämnet som vi ser i några av de senaste veckornas beslut:

http://www.lif.se/default.aspx?id=80782&ptid=19178

http://www.lif.se/default.aspx?id=80778&ptid=19178

http://www.lif.se/default.aspx?id=79621&ptid=19178

http://www.lif.se/default.aspx?id=79615&ptid=19178

 

LIF – Branschorganisationen för läkemedelsföretag som utvecklar och bedriver forskning på läkemedel
NBL – Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation
IGM – Informationsgranskningsmannen

 

Kontakta mig gärna om du har frågor eller synpunkter på detta inlägg.

Victor Ruyter
FWD Reklambyrå AB
Telefon: 070-652 02 42
E-post: victor@fwdv1.local

Linkedin: http://se.linkedin.com/in/victorruyter
Twitter: https://twitter.com/victor_ruyter