Webbdesign

EIT Health är en kunskaps- och innovationssamverkan (KIC) inrättad av European Institute for Innovation & Technology (EIT), ett oberoende EU-organ som främjar innovation och entreprenörskap i Europa. EIT Health är en gemenskap som består av mer än 140 partners inom industri, hälso- och sjukvård, forskningsinstitutioner, universitet och offentlig sektor.


FWD har designat EIT Health Scandinavias nya webbplats.