EIT Health

EIT Health Scandinavia

EIT Health är en kunskaps- och innovationssamverkan inrättad av European Institute for Innovation & Technology (EIT), ett oberoende EU-organ som främjar innovation och entreprenörskap i Europa.

EIT Health är en gemenskap som består av mer än 140 partners inom industri, hälso- och sjukvård, forskningsinstitutioner, universitet och offentlig sektor.

FWD har designat EIT Health Scandinavias webbplats: eithealth-scandinavia.eu.