Forum Syd

Forum Syd

Forum Syd fokuserar på frågor som rör demokrati, jämställdhet och ett hållbart utnyttjande av naturens resurser. Forum Syd samarbetar med lokala organisationer som är väl förankrade hos befolkningen.

Just nu pågår över 200 projekt över hela världen med målet att bekämpa fattigdom och ge människor kraft att förändra.

www.forumsyd.org