Gilead Sciences

Skapar en bättre och hälsosammare värld

Gilead Sciences är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag som utvecklar och marknadsför innovativa läkemedel för patienter med speciella behov. Gileads huvudområden innefattar virusinfektioner som HIV/AIDS och kronisk hepatit, hjärt- och kärlsjukdomar samt luftvägssjukdomar.

 

gilead.com