Global utmaning

Global utmaning

Global Utmaning är Sveriges enda fristående tankesmedja som verkar för lösningar på de globala utmaningarna. Grunden för initiativet är ett starkt engagemang för de demokratiska värdena, öppenhet och internationellt samarbete.

Global Utmaning fokuserar 2014 på främst två sakområden: Ekonomi & Europa och Klimat & Energi. Inom ramen för våra fokusområden analyserar vi problem, identifierar lösningar och bidrar till att sprida kunskap.

www.globalutmaning.se