Framtidens Europa

Medborgarskrift om framtidens Europa
Boken är ett resultat av Global Utmanings projekt FuturEurope med syfte att stärka demokratin genom att bredda debatten om Europas framtid.

Skribenter som Birgitta Ohlsson, Felix König, Kristina Persson, Carl Schlyter, Christofer Fjellner och många fler skriver om demokratins utmaningar, vägar ut ur den ekonomiska krisen, gröna lösningar, jobben, den fria rörligheten, utrikespolitiken, flyktingarnas situation och olika framtidsvisioner för EU och Europa.

Läs mer om projektet och lanseringen av boken här.

Kategorier

Vi tar debatten om Framtidens Europa. En medborgarskrift från Global Utmaning.

VI BEHÖVER EUROPA, OCH EUROPA BEHÖVER OSS.

Global Utmaning vill med denna bok bidra till en medborgligt förankrad framtidsdebatt. Skribenterna kommer från olika håll. Vissa representerar föreningsliv, andra olika partier, flera är engagerade samhällsmedborgare utanför partipolitiken. Vi har försökt samla särskilt yngre och äldre röster eftersom de ofta saknas i de beslutande församlingarna. Läs och låt dig inspireras att driva debatten vidare.

– Jytte Guteland, Redaktör och initiativtagare

De fina illustrationerna har vi skapat tillsammans med illustratör Sofia Heimdahl.