The Nordic Way

Skrift till World Economic Forum i Davos 2011

The Nordic Way – Shared norms for the new reality. En skrift från Global Utmaning om hur de nordiska länderna klarat av den ekonomiska krisen. Författare: Jacob Wallenberg, Kristina Persson, Klas Eklund, Henrik Berggren och Lars Trädgårdh.

Uppdragsgivare: Global Utmaning i samarbete med Investor, Nordiska Ministerrådet och Föreningen Norden.

Rapporten har fått stort genomslag och är översatt till flera språk. Här kan du hämta rapporten i sin helhet som pdf.

Kategorier