Internetmedicin

Internetmedicin

Internetmedicin är Sveriges ledande webbtjänst för läkare och sjuksköterskor i den kliniska vardagen. Webbplatsen tillhandahåller koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd. Översikterna skrivs av svenska experter inom respektive specialitet och uppdateras kontinuerligt.

www.internetmedicin.se