Lärarförbundet

Lärarförbundet

Lärarförbundet är ett yrkesförbund för alla lärare och skolledare. Med cirka 225.000 medlemmar är Lärarförbundet den i särklass största lärarorganisationen i Sverige.

lararforbundet.se