Teach Tomorrow

Grafiskt koncept för Teach Tomorrow – ett årligt inspirationsforum för framtidens lärarprofession.

Teach Tomorrow – ett årligt inspirationsforum för framtidens lärarprofession. Teach Tomorrow lyfter Lärarförbundet som ett modigt och samtida förbund och en viktig samhällsaktör.

FWD fick uppdraget att skapa den visuella identiteten: logotyp och grafiskt koncept, digitala skyltar, annonsering. Även event- och filmproduktion samt eventdekor.

Temat för eventet var lärande möten, med fokus på lärares unika förmåga att möta människor och göra skillnad. Bra lärare finns med oss hela livet, de är en samhällsbyggande superkraft.

Som talare på eventet fick vi se Mark Levengood, Martina Montelius, Jonas Mosskin, Thomas Nygren och Michael Vourinen. Programledare var Cecilia Garme.

Den visuella lösningen tar fasta på Lärarförbundets grafiska uttryck som lever och ständigt rör sig inuti Teach Tomorrow-logotypen. I de digitala lösningarna skapade vi ett rörligt manér som zoomar in och ut ur logotypen för att visualisera nytt innehåll och att allt kan rymmas inom konceptets ramar.

Filmproduktion från eventet

Talarna presenteras i digitala och sociala medier

Mark Levengood med sin Teach Tomorrow plakett

Mark Levengood
Författare & föreläsare

Thomas Nygren
Forskare Uppsala universitet

Jonas Mosskin
Psykolog

Martina Montelius
Författare