Blåscancer information

Blåscancer är en av de vanligaste cancerdiagnoserna. Trots detta är kunskapen om blåscancer låg. Information och ökad kunskap är ett viktigt steg i kampen att upptäcka och behandla blåscancer i tid. FWD har hjälpt Medac med en kampanj för att öka medvetenheten om blåscancer hos såväl allmänhet som vårdpersonal.

Kampanjen Blåscancerinfo är en nordisk satsning som förutom webbplatser på svenska, norska coh danska omfattar informationsfilmer och sociala medier.