Medac

Blåscancerinfo.se

Informationskampanj om urinblåsecancer

Blåscancer är en av de vanligaste cancerdiagnoserna hos män och en ökning ses bland kvinnor. Trots detta är kunskapen hos gemene man låg. Information och ökad kunskap är därför ett viktigt steg i kampen att upptäcka och behandla blåscancer.

FWD gjorde design och utveckling av webbplatsen Blåscancerinfo samt en kampanj med informationsfilmer och annonsering på sociala medier.

Terapiområdeswebbplatsen Blåscancerinfo finns på flera språk och har innehåll för såväl allmänhet, patienter och anhöriga, som vårdpersonal, allmänläkare, urologer och sjuksköterskor.