Nära assistans

Nära assistans

NÄRA Personlig assistans erbjuder personlig assistans och service utifrån varje enskild uppdragsgivares möjligheter och önskemål. Målsättningen är att underlätta vardagen, oavsett hur uppdragsgivaren lägger upp samarbetet. NÄRA Personlig assistans står därför även för kompetens, utbildning och rådgivning när det gäller exempelvis arbetsmiljöfrågor, personaladministration och redovisning. NÄRA Personlig assistans bildades 1995 i Vallentuna och har 160 medarbetare.

www.nara.nu