Nordic Infucare

Utrustning & stöd för patienter & vårdpersonal

Nordic Infucare har en omfattande kompetens och marknadsnärvaro inom områdena diabetes, kardiologi och pulmonologi, neurologi och immunologi. Inom alla dessa områden tillhandahåller Nordic Infucare läkemedel, medicinteknisk utrustning och stöd för patienter och vårdpersonal.

infucare.se