När livet tar omvägar

Livet går vidare, även vid motgångar och krävande sjukdomstillstånd.

Då är det tryggt att veta att alla delar inom behandlingskedjan är optimerade för att lösa de utmaningar som ställs på såväl vårdpersonal som patienter och anhöriga.

NordicInfu Care har lång erfarenhet av alla aspekter kring subkutan läkemedelsbehandling i hemmet. Det gör att de kan erbjuda en unik kombination av teknisk utrustning och expertis som snabbt leder till en säker och bekväm behandling utan onödiga besvär.

FWD har hjälpt NordicInfu Care med visuella koncept och kommunikationen i de nordiska länderna kring sitt erbjudande inom subkutan läkemedelsbehandling vid till exempel immunbrist.