Officersförbundet

Officersförbundet

Officersförbundet är yrkesförbundet för soldater, sjöman eller yrkesofficerare med anställning i Försvarsmakten. Förbundet driver medlemmars intressefrågor och arbetar för att militär personal i Försvarsmakten ska få så bra anställningsvillkor som möjligt. Officersförbundet består av 31 lokala officersföreningar och har cirka 13 500 aktiva medlemmar.

www.officersforbundet.se