Officersförbundet

Samlar 13 500 aktiva medlemmar

Officersförbundet är yrkesförbundet för soldater, sjöman eller yrkesofficerare med anställning i Försvarsmakten. Förbundet driver medlemmars intressefrågor och arbetar för att militär personal i Försvarsmakten ska få så bra anställningsvillkor som möjligt.

Officersförbundet består av 31 lokala officersföreningar och har cirka 13 500 aktiva medlemmar.

officersforbundet.se