Officersförbundet

Försvara försvaret

Kategorier
Film Print

Sveriges försvar består av människor. Människor som förväntas offra mycket – i värsta fall sina liv – i försvaret av vårt land.

De flesta är överens om att försvaret behöver rustas upp. Men för att kunna behålla och rekrytera nya människor behövs satsningar på personalen likväl som materielen.

Kampanjen Försvara försvaret belyser faktumet att lönen och villkoren för våra officerare inte motsvarar det stora ansvaret de bär. För vad händer om personalen inte finns där att hantera de fartyg, stridsvagnar och flygplan som är byggda för vårt försvar?

FWD har producerat filmerna med Officersförbundets medlemmar som berättar om yrket och deras drivkrafter samt tankar om framtiden inom försvaret.