Officersförbundet

Officersförbundets nya webbplats

Ny webbplats för officerarnas fackförbund

I en tid som präglas av geopolitisk oro står vårt militära försvar inför en stor förändring. Behovet av tydlighet och trygghet för de anställda växer och Officersförbundets uppgift är viktigare än på länge – att försvara de anställda så att de kan försvara Sverige.

För att bemöta förändringar och stärka banden med sina medlemmar behövde Officersförbundet se över sin webbplattform såväl formmässigt som tekniskt och adminstrativt.

Uppdraget hamnade hos FWD och resulterade i ett tätt samarbete där vi fick uppgiften att designa, illustrera, fotografera och utveckla den nya webbplatsen. Arbetet omfattade även strategi för andra digitala kanaler som nyhetsbrev och sociala medier.

officersforbundet.se