Philips

Innovation for you

Philips är ett ledande företag inom hälsoteknik. Målet är att förbättra människors hälsa och möjliggöra bättre resultat genom hela hälsokedjan – från hälsosam livstil och förebyggande, till diagnos, behandling och hemvård.

Philips är marknadsledande inom bilddiagnostisk, bildstyrd behandling, patientövervakning och medicinsk informatik samt inom konsumenthälsa och hemvård.

 

philips.se