Philips

My why

Att göra skillnad

Vad driver oss framåt? Philips är företaget som alla känner igen men få känner. Philips har flyttat sin kärnverksamhet från att tillverka tv-apparater och glödlampor, till att vara en av de största teknikleverantörerna inom forskning och hälsa.

För att öka vetskapen om Philips satsning inom healthcare och vad det betyder har vi skapat en nordisk kampanj som tar avstamp i deras viktigaste tillgång – medarbetarna.

I ett antal filmer lyfter vi människor inom företaget som berättar om sin relation till arbetsplatsen och arbetet på Philips för att främja hälsa och utveckling inom life science.