Polisförbundet

Poliser för poliser

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Förbundet har cirka 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar, administration, förvaltning, information samt opinionsbildning och påverkan av beslutsfattare på olika nivåer.

Polisförbundet ingår i TCO, en sammanslutning av landets fackliga tjänstemannaorganisationer.

polisforbundet.se