Polisförbundet

Årsredovisning 2020

Årsberättelsefilm och digital årsredovisning

Årsredovisningar behöver inte vara tråkiga. Genom att hitta nya sätt att skildra innehållet kan kommunikationen bli tydligare och mer intresseväckande.

Med denna inställning tog vi fram Polisförbundets årsredovisning för räkenskapsåret 2020. De ville modernisera och tillgängliggöra sin årsredovisning. För att nå ut till en bredare publik skapades därför årsberättelsen i filmformat. Denna kompletterades även med en årsredovisning i digital form.

Polisförbundet är ett fackligt yrkesförbund som har 92% av alla aktiva poliser som medlemmar och har funnits sedan 1903.