Polisförbundet

Fler poliser

En bra polis för allas trygghet

Poliser är en central del i vårt samhälle för att människor ska kunna känna sig trygga och slippa känna oro för att utsättas för brott. Det råder dock brist på poliser i dagsläget, där låga löner är den främsta orsaken.

Med kampanjen Fler poliser sätter Polisförbundet fokus på polisernas villkor och förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Genom att jobba för högre löner och höjning av polisyrkets status, vill de locka fler till polisyrket. FWD tog fram kampanjfilmen som Polisförbundet använder i sina kanaler och på sociala media. Vi har ansvarat för idé och storyboard, fotografering samt redigering.