Polisförbundet Kongress 2020

För första gången i Polisförbundets historia genomfördes förbundskongressen helt i digital form. Det innebar att alla ombud, förbundsstyrelse och övriga deltagare deltog via dator eller surfplatta från olika håll i landet, medan mötet leddes från en studio i Stockholm. Årets tema var passande nog: Framtidskraft.

FWD fick uppdraget att skapa identiteten för kongressen 2020 samt digitalt och rörligt innehåll till mötet. Leveransen omfattade budskapsfilm med framtidsfokus till kongressen, delningsfilmer med programförklaringar, vinjetter, digitala skyltar och skärmar till studion.

Kategorier

Filmproduktion på Götgatan i samarbete med Swedish Frames.

Polisförbundets kongress med deltagare Mikael Damberg och Nadim Ghazale som programledare. Foto: eventansvarig Carola Andreasson.