Polisförbundet

Polisförbundets kongress 2020

Framtidens yrke: Polis

Tillsammans med Polisförbundet tog vi fram filmen om polisyrkets framtid som visades på förbundets kongress 2020.

Allt eftersom utvecklingstakten ökar när världen digitaliseras och klimathoten växer, ökar även kraven på poliser. Men för att göra ett bra jobb måste poliser ges de bästa förutsättningarna. Filmen uppmanar till att fortsätta kampen om polisyrkets utveckling och att tillsammans göra det till ett drömyrke.