Rädda Barnen

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vars verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.