Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är ett riksförbund som ämnar att ge reumatiker delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Reumatikerförbundet finansierar forskning genom Reumatikerfonden, som samlar in bidrag från i huvudsak privatpersoner. Reumatikerförbundet bildades 1945 och har ca 55 000 medlemmar.

reumatikerforbundet.org