Reumatikerförbundet

Finns där du finns

Reumatikerförbundet arbetar för att alla med reumatiska sjukdom får ett bra och aktivt liv. Förbundet stöder sedan 1945 även forskning kring reumatism. Reumatikerförbundet har över 48 000 medlemmar.

reumatikerforbundet.org