RFSU

Candicur produktlansering

Du kan dra nu, svampen.

Jag har miljoner goda vänner på min sida. Jag är inte ensam längre. Nya, naturliga krafter kämpar för mig. Säger ifrån på skarpen och ser till att problemet inte kommer tillbaka.

CandiCUR är en unik vaginaltablett som innehåller miljontals levande probiotiska mjölksyrebakterier – ”snälla” bakterier som redan finns naturligt i underlivets bakterieflora.

Konceptet för CandiCUR tar fasta på möjligheten att snabbt kunna kalla in extra hjälp i kampen mot svampinfektionen.

Förutom konceptet producerades även annonser för print samt filmer för annonsering på sociala medier.