RISE Research Institutes of Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

RISE Research Institutes of Sweden AB är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling. RISE 2 700 medarbetare ägnar sig åt industriforskning och innovation samt utför provning och certifiering.

ri.se