RISE

Research Institutes of Sweden

RISE Research Institutes of Sweden AB är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling. RISE 2 700 medarbetare ägnar sig åt industriforskning och innovation samt utför provning och certifiering.

ri.se