RLS Global

Skonsammare lagning av barntänder

RLS Global är ett svenskt innovationsföretag inom life science. RLS Global utvecklar och säljer biokemiska produkter och metoder för behandling av några av de vanligast förekommande sjukdomarna i världen. RLS Global är världsledande inom selektiva preparat som enbart angriper skadad vävnad och lämnar frisk intakt.

rlsglobal.se