Kindersolv kampanj

Varför borra om det går att slippa? Kindersolv är kariesbehandlingen som gör det lättare att laga hål utan att borra.

Vi hjälpte RLS Global med en digital kampanj för att nå ut med budskapet till föräldrar. Syftet var att skapa medvetenhet om behandlingsformen och fördelarna med en icke-invasiv kariesbehandling.

Kampanjen som gick på Facebook och Instagram lät även besökaren hitta närmaste klinik som använder Kindersolv, samt skicka ett informationspaket till de kliniker som inte har börjat med behandlingen.

Kund