Servier

Servier

Servier är Frankrikes största icke-listade läkemedelsföretag med fler än 21 000 medarbetare i 148 länder. Företaget grundades i Orléans 1954 av Jacques Servier, doktor i medicin och farmaci. Idag är Servier starkt fokuserat på forskning inom bland annat Kardiologi, CNS, Diabetes och Onkologi.

www.servier.se