Servier

Committed to progress

Servier är Frankrikes största onoterade läkemedelsföretag med fler än 21 000 medarbetare i 148 länder. Företaget grundades i Orléans 1954 av Jacques Servier, doktor i medicin och farmaci. Idag är Servier starkt fokuserat på forskning inom bland annat Kardiologi, CNS, Diabetes och Onkologi.

servier.se