Gränssnitt för SmartShop köpstationer

Handlarens viktigaste säljyta är bara 19 tum.

SmartShops pekskärmsbaserade köpstationer används i 350 butiker över hela landet. FWD har varit med och utvecklat gränssnitt, design och grafik i köpstationerna.

Köpstationen är enheten som står innanför kassalinjen. Funktionen blir i praktiken en egen säljyta för hundratals produkter med extra känslighet för stöld eller åldersgräns, som nikotinvaror och receptfria läkemedel.

Ett gränssnitt för dagligvaruhandel måste tillåta enkla köp med minimalt antal tryckningar. Produktkategorierna i de tryckkänsliga skärmarna ska vara lätta att känna igen utan att alltid kopplas till något specifikt varumärke.

Fyra av de nästan 50 nya kategoribilderna som vi har tagit fram för SmartShop-systemet.