Statens institutionsstyrelse, SiS

Statens institutionsstyrelse, SiS

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna missbrukare. SiS verkställer också sluten ungdomsvård. SiS driver ett 30-tal behandlingshem över hela landet.

 

www.stat-inst.se