Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges tänder behöver
Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Tandläkarförbund är den odontologiska professionens organisation och arbetar med frågor som rör tandläkarens roll i samhället samt arrangerar utbildningar och kurser. Tandläkarförbundet bevakar och påverkar aktivt tandläkarnas professionella intresseområden i samhället samt ansvarar för tandläkarnas efterutbildning.

tandlakarforbundet.se