Swedish Orphan Biovitrum (SOBI)

Swedish Orphan Biovitrum (SOBI)

Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) är ett ledande internationellt läkemedelsbolag med fokus på särläkemedel (orphan drugs) och nischade specialistläkemedel och tjänster till patienter med stora medicinska behov.

 

sobi.se