Takeda

Läkemedel för världen

Takeda är ett innovationsdrivet globalt läkemedelsföretag med huvudkontor i Tokyo, Japan. Företaget grundades i Osaka 1781 av Chobei Takeda I och finns idag i över 70 länder över hela världen. Många av Takedas läkemedel tillverkas fortfarande i Japan.

I Sverige verkar Takeda inom hjärta/kärl, gastroenterologi, inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, onkologi, kirurgi och smärta.

 

takeda.com/sv-se/