TCO

Tjänstemännens centralorganisation

TCO är en partipolitiskt obunden centralorganisation som samlar 13 fackförbund med fler än 1,4 miljoner medlemmar.

Medlemmarna är verksamma i landets privata tjänste- och industriföretag, kommuner, landsting, kyrka, statliga myndigheter och i den ideella sektorn.

Bland yrkesgrupperna finns allt från ingenjörer, journalister och lärare till poliser, ekonomer och sjuksköterskor.

tco.se