TCO

Fackliga utbildningsfilmer

Utbildningsfilmer om kollektivavtal och partsmodellen

I en process av digital omvandling av sina fackliga utbildningar såg TCO ett behov av ett mer sammanhållet utbildningsmaterial som är engagerande och lätt att ta till sig.

FWD fick därför i uppdrag att ta fram animerade filmer som används i fysiska såväl som digitala utbildningssammanhang. Filmerna berättar om ämnena kollektivavtal, arbetsmiljö samt fackets historia och vänder sig till förtroendevalda och medlemmar i de fackförbund som ingår i TCO. Målet var förutom att lyfta kunskapsnivån även att väcka stolthet såväl som nyfikenhet hos målgruppen.

Kund
TCO