Fatigue vid MS – Handbok

Kund

Ett av de viktigaste funktionshindren vid multipel skleros (MS) är abnorm trötthet (fatigue). Sjukdomar har ofta ”två ansikten”, dels ett utåtriktat, objektivt, dels ett inåtriktat, subjektivt. Många gånger underskattar sjukvården sjukdomens subjektiva, upplevda sida. Fatigue kan ofta vara det för patienten mest besvärande symtomet av alla.