Tillotts Pharma

Magens hälsa – vårt fokus

Tillotts Pharma AB är ett läkemedelsbolag med fokus inom gastroenterologi och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Tillotts finns i norden sedan slutet av 2008 med kontor i Bromma, Stockholm. Huvudkontoret finns i Schweiz.

Tillotts Pharma AB ingår i den Japanska läkemedelskoncernen Zeria Pharmaceutical.

tillotts.se