Tillotts Pharma

Tillotts Pharma

Det Schweiziska företaget Tillotts Pharma AG, som sedan 1 September 2009 ingår i den Japanska läkemedelskoncernen Zeria Pharmaceutical Co.,Ltd, är företaget bakom originalprodukten Asacol (mesalazin). Asacol är idag Nordens mest använda läkemedel vid behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar.

www.tillotts.com