IBD-utbildningsapp

Tillotts Pharma är ledande inom behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD (inflammatory bowel disease). En viktig del av verksamheten är att förmedla kunskap inom området till patienter och sjukvårdspersonal.

Det finns även ett behov hos patienter och anhöriga att lära sig mer om IBD från en tillförlitlig och lättillgänglig källa.

Lösningen blev appen IBD360, med heltäckande information om ulcerös kolit, Crohns sjukdom samt mikroskopisk kolit. Danska och svenska specialistläkare och sjuksköterskor har bidragit med informationen i appen.

FWD stod för utveckling och design av den visuella identiteten för appen som inkluderade namngivning, logotyp, färgval, ikonografi och typografi. Översiktlighet, enkelhet och användarvänlighet var nyckelorden bakom designen.