UCandME

UCandME är en plattform med olika hjälpmedel och information som kan underlätta vardagen för patienter med ulcerös kolit (UC)/inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Här finns bl.a. ett självskattningstest som kan vara till hjälp vid bedömning av patienters ulcerösa kolit och behandlingsplan. Det finns även en avdelning för hälso- och sjukvårdspersonal med information, hjälpmedel och utbildningsmaterial.

 

Kategorier
ucandme.se