Tyréns

Redovisning

Kategorier
Digitalt

Med hållbarhet i fokus

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad, med 3000 anställda och kontor i flera europeiska storstäder. Företaget har hållbarhet som en av sina viktigaste frågor.

Vi har i flera år fått förtroendet att skapa Tyréns hållbarhetsredovisning, som fokuserar på de områden där de kan påverka och göra verklig skillnad. Företagets åtta hållbarhetsmål kopplar mot FN:s globala Agenda 2030 och genomsyrar redovisningen. Målen förtydligas ytterligare i form av färgkodade flikar som visualiserar vilka mål som avhandlas.

Läs mer om Tyréns och deras hållbarhetsarbete här

Kategorier
Digitalt